Какво представлява роботизираната протезна хирургия?

С всеки изминал ден роботизираните технологии намират все по широко приложение в света. Паралелно с развитието на технологиите, използването на роботите в областта на здравеопазването също започва да заема значително място. Във връзка с това развитие роботизираните технологии намират все повече своето място в сферата на ортопедията. Броят на операциите,  които се извършват с помоща на роботизираните технологии расте с всеки изминал ден.

Роботизираните технологии в областта на ортопедичната хирургия се използват при протезирането на тазобедрените и колянните стави. Очаква се в близкото бъдеше да се използват и при раменната и туморната хирургия, както и при операции на гръбнания стълб.

Роботизираната хирургия е система, която се използва при протезни операции на тазобедрените и колянните стави. Планирането на операцията, оценяването на изследванията и състоянието на пациента и осъществяването на операцията се извършва с помощта на роботизираните системи под наблюдението на хирурга. Тъй като при определянето на позициите за механично (ръчно) поставяне на имплантите е възможно да се появят грешки, дори при най опитните хирурзи, започва търсенето на новости. Най важните особености на роботизираните технологии са, че костните разрези, които ще се направят по време на операцията се изработват в компютърна среда, както и точното (идеалното) определяне на позицията на компонента, и осъществяването на костните разрези се правят с помоща на роботизирана ръка без грешки. Поради поствянто на протезата в идеалното й състояние процесите на изхабяване и отпускане на протезата протичат по бавно, в резултат на което протезата ще  може да се използва по дълго време. Цялата тази операция се осъществява от страна на хирурга. За практикуването на роботизираната хирургия е необходимо специално обучение и сертифициране.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ…
 • Какви са предимствата на роботизираната протезна хирургия?

  По добра защита на меките тъкани • По малък брой костни разрези • По малко болки след опрацията • По кратък престой в болницата • По бърз процес на оздравяване • Възможност за по добро движение • По голяма удовлетвореност на пациента • По дълъг живот на протезата

 • Кои пациенти за подходящи за процедурата Роботизирана протезна хирургия (MAKOPALSTY) ?

  Роботизираната хирургия  ( MAKOPLASTY) се прилага при пациенти със симптоми на износване на тазобедрените и колянните стави (остеоартрит).  Особено пациентите с остеоартроза на бедрената кост свързана с аваскулярна некроза или пациенти  артроза на тазобедрената става  които не са постигнали добри резултати от неоперационни процедури са идеални  за роботизираната хирургия. Пациентите които страдат от остеоартрит на колянните стави в резултат на ревматологични заболявания също са подходящи за роботизираната колянна протезна хирургия.

 • За кои видове ставни протези се прилага?

  Роботизираната (MAKOPLASTY)  система, която използваме; • Тотално (цялостно) протезиране на тазобедрената става • Тотално (цялостнo) протезиране на колянната става • Протезиране на капачката на коляното (patellofemoral) •  Медиално или латерално уникондилярно (частично)  протезиране на коляното • Бикондилярно (обхващащо и двете области) колянно протезиране

 • Какво е влиянието на роботизираната протезна хирургия върху дълготрайността на протезата?

  Основните фактори, които засягат продължителността за използване на протезите са: позицията на протезата, начинът на поставяне, теглото на пациента, начинът на използване на протезата, костното състояние на пациента, както и спазването на указанията на лекаря от страна на пациента. При  роботизираната хирургия MAKOPLASTY протезата се постая в най- идеалната за пациента анатомична позиция и се запазва баланса на меките тъкани. При така извършените операции се предполага, че продължителността на използване на протезата се увеличава.

 • Как се прилага роботизираната протезна хирургия ?

  При роботизираната протезна хирургия се прави индивидуално планиране за всеки пациент и операциите се извършват индивидуално, според състоянието на всеки един пациент поотделно . Планирането започва с прикачването на рентгеновите филми и компютърните томографски снимки на пациента в системата преди операцията. Със снимките на пациента преди операцията, с  помоща на специално разработената система се извършва триизмерно моделиране на ставата. В зависимост от модела на тазобедрената и колянната става ,от страна на лекаря математически се определят размерите на протезата и подходящите костни разрези. Хирургическото планиране се прави след като се направи подробно детайлизиране на операцията.

 • Как работи Роботизираната Протезна Хирургия (MAKOPLASTY) ?

  Интерактивната ортопедична система с роботична ръка (кол) притежава  фукция за предварително планиране преди операцията. За да се улесни оптимално точното поставяне на имплантите, които са съставни части на ставната протеза, по време на операцията роботизираната система води опериращия хирург визуално, сетивно и слухово. Именно с помоща на това оптимално поствяне на протезата, след операцията се постига по естествено усещане на коляното. Операцията се извършва от хирурга, а роботът отстранява риска от допускане на грешки.

Loading...

Роботизирана тотална обща колянна протезна хирургия

При роботизираната тотална тазобедрена протезна хирургия ,планирането на операцията, оценяването на състоянието и изследванията на пациента, и извършването на операцията под контрола на хирурга се извършва с помоща на роботизираната система.

С роботизираната тотална тазобедрена протезна хирургия, преди операцията се прави триизмерно планиране. С роботизираната система се определя формата и  степента на ставните движения. Именно поради това се постига успешното, правилно  поставяне на протезата, в зависимост от тазобедрената структура на пациента.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ…

Роботизирана тотална обща колянна протезна хирургия

При роботизираната тотална (обща) колянна протезна хирургия ,планирането на операцията, оценяването на състоянието и изследванията на пациента, и извършването на операцията под контрола на хирурга се извършва с помоща на роботизираната система.

Предимствата на тази система са, че костните разрези, които се направят по време на операцията се определят в компютърна среда ,също така идеалното настройване на компонентните позии, както и извършването на костните разрези става с помоща на роботизирана ръка (кол)  без риск от допускане на грешки. Цялата тази процедура се

ПРОДЪЛЖЕНИЕ…

Роботизирана уникондилна частична протезна хирургия

Уникондиларната частична хирургия е метод, който се използва при колянната протезна хирургия. При частичното протезиране с роботизираната система се цели само опериране на частта на колянната става с артроза , в резултат на което се запазват здравите тъкани.

Протезирането само на вътрешната или само на външната част на колянната става се нарича уникомпартментално протезиране, а протезирането и на външната и на вътрешната част се нарича бикомпартментално колянно протезиране. Роботизираната уникондилна хирургия на коляното има фукцията за предварително триизмерно планиране

ПРОДЪЛЖЕНИЕ…

Висок комфорт с роботизирана протетична хирургия

Проф. Др. Олджай Гюлер

Проф. Др. Олджай Гюлер се занимава с лечение, хирургия и диагностициране на ставни заболявания. Основна сфера на дейност е роботизираната протезна хирургия.

Притежава опит в сферата на роботизираната  ( MAKOPLASTY) протезна хирургия. Извършва операциите си с помоща на  роботизираната (MAKOPLASTY) протезна система.

Основната разлика на роботизираната (MAKOPLASTY) система от останалите системи е наличието на роботизирана ръка (кол).

www.drolcayguler.com

ПРОДЪЛЖЕНИЕ…