Роботизирана тотална протезна хирургия на тазобедрената става

При роботизираната тотална тазобедрена протезна хирургия ,планирането на операцията, оценяването на състоянието и изследванията на пациента, и извършването на операцията под контрола на хирурга се извършва с помоща на роботизираната система.

С роботизираната тотална тазобедрена протезна хирургия, преди операцията се прави триизмерно планиране. С роботизираната система се определя формата и  степента на ставните движения. Именно поради това се постига успешното, правилно  поставяне на протезата, въз основа на  тазобедрената структура на пациента.

Костните разрези и  издълбаването се извършват с помоща на роботизираната ръка.

ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ РОБОТИЗИРАНОТО ПРОТЕЗИРАНЕ НА ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА?

Предимства на роботизираната тотална тазобедрена протезна хирургия

 

  • Намалява рискът от дислокация на протезата.
  • След операцията се отстранява разликата в дължината на краката.
  • Изрязват се само необходимите части от тазобедрените кости.
  • Изработва се персонализиран размер на протезата, според анатомичните особености на пациента.
  • Пациентът получава по-естествено усещане за бедрото след операция,
  • Осигурява се много по-бързо и безболезнено възстановяване,
  • Пациентът се връща към ежедневието си за кратко време
  • Тъй като имплантите ще бъдат поставени с висока точност, животът на протезата, приложена към пациента, също е дълъг.

Предоперативна подготовка преди роботизирано тотално протезиране на тазобедрената става

Първоначално преди операцията ,чрез анализиране на  рентгеновите снимки на тазобедрената става и с компютърна томография се получава триизмерен виртуален модел на тазобедрената става. В триизмерното моделиране се определят размерите и местата, където ще се направят костните разрези. По този начин още преди операцията се планира размерите, локацията  на протезата, която ще се постави и балансът на меките тъкани.

Триизмерно планиране и анализ на тазобедрената става въз основа на компютърна томография

Роботизирано тотално протезиране на тазобедрната става операция

След като се извърши на необходимата подготовка на пациента в операционната, специалните апарати, използвани в роботизираната протеза, се поставят в съответните зони от хирурга.  След това във виртуалната среда на роботизираните системи се определят точките (местата) на костните разрези, като системата предоствя на хирурга реална информация и визуални данни за поставяне на протезата на тазобедрената става.

Определяне и отбелязване на точките върху бедрената кост

Определяне и отбелязване на точките върху ямката на таза (ацетабулум)

3D изобразяване на приложеното тотално протезиране на тазобедрената става

С роботизираната система, по време на операцията се оценява съвместимостта на имплантите при всички ъгли на огъване на бедрото. Костните разрези се извършват с помоща на роботизирана ръка, под контрола на ортопедичния хирург,  в предопределен от роботизирана ситема размер.  По този начин се преотвратяват излишните или неточните разрези. Освен това се запазват нервните и съдовите структури. Ортопедичният хирург поставя оригиналната протеза, след като прецени, че разположението, подравняването и балансът на връзките са точни и подходящи.  В резултат на цялостната хирургична интервенция се прилага високопрецизна тотална тазобедрена протеза подходяща за анатомията на пациента,  като рискът от вероятно отклонение е намален на 1 милиметра и 1 градуса.

За кои пациенти е приложима Роботизираната тотална протезна хирургия на тазобедрената става?

Роботизираната хирургия (Макопластиката) може да се приложи при пациенти, които имат нужда от тотално протезиране на тазобедрената става. Предпочита се, защото планирането и операцията  се извършват специфично за пациента ,взависимост от анатомичната структура. Другата група пациенти са:   пациенти , които могат да имат проблеми с поставянето на частите на протезата в идеална позиция по време на ръчно протезиране на тазобедрената става поради вродени или по-късни (фрактура и др.) костни изкривявания и луксация на тазобедрената става.