Какви са предимствата на роботизираната протезна хирургия?

Какви са предимствата на роботизираната протезна хирургия?

Най -важното предимство на Роботизираната протезна хирургия (MAKOplasty) е, че операцията се извършва прецизно, на милиметрично ниво. Успехът на протезната хирургия се състои в поставянето на най подходящата за пациента протеза (по отношение на размера), запазването на равновесието (баланса) между кости, стави и меки тъкани, и осигуряване на най – правилна последователност на ставите. При роботизираната протезна хирургия протезите за изготвят според анатомичното състояние , индивидуално  за всеки пациент, в резултат на което се намалява риска от дислокация на протезата. От друга страна се предотвратява и увреждането на меките тъкани.

Ако трябва да обобщим предимствата на Роботизираната хирургия:

  • По- добра защита на меките тъкани
  • По -малък брой костни разрези
  • По -слаби болки след опрацията
  • Болничният престой е по -кратък
  • По -бързо възстановяване и реинтеграция в ежедневието
  • Възможност за по добро движение
  • По голяма удовлетвореност на пациента
  • Протези които траят по дълго