Често задавани вѕпроси

Здравната каса на Република Турция (SGK) покрива ли роботизирана протетична хирургия?

При роботизираните протезни операции материалът за протезата, поставен върху колянната или тазобедрената става, се покрива от SGK в болници с които има  договор. SGK обаче не покрива разходите за специални материали и роботи за роботизираната протезна хирургия, използвани по време на операцията. Поради това има разлика в ценообразуването между класическата и протетична хирургия.

Как се извършва роботизирана операция за смяна на колянна става?

В първия етап на роботизирана хирургия на колянна протеза филмът на пациента и изображенията от компютърната томография се качват в системата. Въз основа на получените данни вашият лекар планира подходящия за пациента размер и разположение на колянната протеза. В съответствие с плана,  с помощта на роботизирана ръка ортопедичният хирург прави подходящи и безгрешни костни разрези . С помощта на робот се извършва балансирането на връзките, а той е основният фактор който допринася на успеха операцията на колянно протезиране. Благодарение на робота, както балансирането на връзките, така и колянната протеза могат да бъдат поставени по най-подходящия начин.

Еднакви ли са всички роботи, използвани в роботизираната протетична хирургия?

 

Не всички роботи, използвани в роботизираната протетична хирургия, са еднакви. Повечето от роботизираните системи насочват лекаря, използвайки само навигационната система.Повечето видове роботи с навигационна система нямат роботизирана ръка. Роботизираната система MAKOPLASTY (интерактивна компютърна система с роботизирана ръка) включва както навигационна система, така и система за роботизирана ръка. Благодарение на двете системи планирането и костните разрези се правят безпроблемно.

Кое е най-важното предимство на роботизираната операция за смяна на тазобедрена става MAKOPLASTY?

 

Благодарение на роботизираната система за протезиране на тазобедрената става (MAKOPLASTY) се намалява рискът от изкълчване (дислокация) на тазобедрената протеза, което е сред най-честите проблеми, които могат да се наблюдават след операция за протезиране на тазобедрената става. Освен това проблемите с дължината на краката, които са сред останалите важни проблеми, могат да бъдат отстранени. Благодарение на най-новата актуализация на системата за тазобедрена протеза MAKOPLASTY, в предоперативното планиране освен тазобедрената става се включва и лумбалната област (кръста) в резултат на което се преотвратяват дислокациите на тазобедрената протеза поради следоперативни проблеми с долната част на гърба.

 

Кой извършва роботизирана хирургия? Хирург или робот?

 

Операцията не се извършва от робот. Вашият опитен хирург извършва операцията, а роботът го напътства по време на операцията.

Има ли силни болки след роботизирана операция за смяна на коляно или тазобедрена става MAKOPLASTY?

 

След роботизирана операция за протезиране на тазобедрена или колянна става болката може да е по-слаба от класическия метод. Тъй като не се правят ненужни костни и меки разрези, се очаква пациентите да имат по-малко следоперативна болка.

Какво представлява интерактивната ортопедична система с роботизирана ръка?

Днес в сферата на роботизираната или навигационната хирургия се използват системи на различни фирми. Повечето системи се базират на навигационната система. Ролята на навигационните системи е  напътстваща за лекарите. Има ралика между навигационната система и интерактивната ортопедична система с роботизирана ръка. Наличието на роботизирана ръка при роботизираната система, от една страна напътства, а от друга страна спира хирурга да излезе от скрипта и да направи грешки по време на операцията, т.е. свежда до милиметрични размери риска от допускане на грешки . В нашата клиника използваме разработената от фирма Stryker – Интерактивна ортопедична система с роботизирана ръка, т. нар. МАКО Роботизирана система. МАКО системата не само напътства хирурга, а същевременно притежава специално изработена  роботизирана ръка, чрез която осигурява точното и прецизно осъществяване на костните разрези. Интерактиквната ортопедична система с роботизирана ръка е съставена от три главни части: компютърен модул за насочване и управление, камера и екран.

Какви са разликите между интерактивната ортопедична система с роботизирана ръка и другите роботизирани системи?

 

  • Усъвършенствано специално планиране: Позволява усъвършенствано предоперативно планиране, специфично за анатомията на пациента въз основа на триизмерния модел, създаден на базата компютърното томографско сканиране на пациента. С планирането се поставя, позиционира най-подходящия и правилен имплант , като се вземе предвид  анатомията на пациента.  Благодарение на предоперативното планиране се осигурява по голяма защита на меките тъкани на пациента в сравнение с конвенционалния (класически) метод.
  • Динамично балансиране на ставните връзки: Позволява точно. контролирано от хирурга ставно балансиране, за да се осигури най-точното поставяне на протезата. Балансирането се контролира от лекаря по време на операцията, в резултат на което се прави най-подходящото балансиране на ставата за пациента.
  • Подготовка на кост с помоща на роботизирана ръка: Благодарение на технологията Haptic Feedback, която позволява да се направи подготовка на костта много точно и прецизно в рамките на планираната област върху 3-измерния модел,  създаден въз основа на  сканираната компютърна томография на пациента, без реално да има необходимост от блокове за разрез.

Благодарение на тази система хирургът съставя индивидуален  план и извършва операцията, в съответствие с анатомичното състояние на пациента. По време на операцията роботизираната ръка напътства хирурга, като ръководи правилната подготовка и поставяне на корпуса на протезата. Роботизираната ръка, която не е налична при другите системи  допринася за извършване на костни( разфасовки) разрези с точност. Друго предимство, което не е налице при другите системи е, че при протезиране на тазобедрената става се преглежда състоянието и в областта на кръста на пациентите, в резултат на което се свежда до минимум риска от дислокация на протезата.

Как се прилага роботизираната протетична хирургия?

На томографията, направена преди операцията, със специален софтуер под контрола на лекаря се определя начинът по който ще се извърши операцията, местата на  разрезите, вида и размера  протезата, като впоследствие се извършват необходимите настройки. Операцията започва, като първоначално , реалната костна структура на пациента се представя на робота чрез сензори, след което е правят окончателните настройки и след определяне на степените и размерите се извършват костните разрези. След това се проверява  контролира  баланса на връзките на пациента както с виртуални, така и с пробни протези. Накрая, ако лекарят прецени се правят необходимите окончателни корекции, и се поставя протезата.

По отношение на пациента няма различен процес на подготовка от нормалната операция. Роботизираните устройства са предназначени да позволят на лекаря да се движи по-удобно по време на операцията, да се причинява по-малко увреждане на тъканите на пациента и по този начин да се осигури по комфортен следоперативен процес.