Роботизирана уникондилна частична протезна хирургия

Уникондилната частична  хирургия е метод, който се използва при колянната протезна хирургия. При частичното протезиране с роботизираната система се цели само опериране на ивредената част на колянната става (с артроза) , в резултат на което се запазват здравите тъкани. Протезирането само на вътрешната или само на външната част на колянната става се нарича уникомпартментално протезиране, а протезирането и на външната и на вътрешната част се нарича бикомпартментално колянно протезиране. Роботизираната уникондилна хирургия на коляното има фукцията за предварително триизмерно планиране преди операция.

Уникондилно протезиране и протезиране на колянни капачки, изработени по роботизиран метод

Роботизираната хирургия има функцията за триизмерно планиране преди операцията за колянно протезиране. Като се определя и запазва кинематиката на коляното на пациента,  се  изчислява най-точно разположението на протезните компоненти. По време на операцията роботизираната ръка насочва хирурга-ортопед към правилната подготовка и поставяне на импланта в определеното (най точно място). По този начин дава възможност на хирурга да планира и извърши операцията прецизно и детайлизирано.

Предоперативно 3D планиране на уникондиларна колянна протеза

Уникондиларна операция за смяна на колянна става с роботизирана хирургия

След отваряне на колянната става от хирурга се маркират определени точки от костите на колянната става, и се разкрива анатомията на колянната става на пациента. След това , в компютърна среда се разкриват точките на костния разрез, в резултат на което на хирурга се  предоставя реална информация и визуални данни за поставяне на ставната протеза.

По време на операцията роботизираната система не позволява на хирурга да се отклони от планирането и да направи грешки.С роботизираната система по време на операцията се оценява съвместимостта на имплантите,  кинематично при всички ъгли на огъване на коляното. По този начин се минимизира границата на грешка, като се гарантира, че хирургическата процедура се извършва с изключителна прецизност и точност, в съответствие с  анатомията на пациента. Поради това се гарантира, че рискът от развитие на нежелани усложнения в бъдеще ще е нисък.

Хирургическа подготовка на костта с помощта на роботизирана система по време на операция за уникондиларна колянна протеза

Предимства на роботизираната уникондиларна протезна хирургия на коляното

 

  • Възможност, да се направи прецизно протезиране само на увредената част на коляното.
  • Приложение с по-малък хирургичен разрез.
  • Минимална травма на тъканите.
  • Защита на всички връзки вколяното.
  • Придава се по-естествено усещане за коляното.
  • По-бързо и безболезнено възстановяване.
  • По-бързо връщане към ежедневието.
  • По дълъг живот на протезата поради високата точност при поставянето на имплантите.

При роботизираната процедура за уникондиларна хирургия на коляното може да се постигне по-естествено усещане на коляното при пациентите, тъй като всички останали връзки на коляното се запазват, защото се отстраняват само увредената ставна повърхност и увредените костни структури в коляното. Тъй като при роботизирана операция за смяна на колянна става се правят по-малки разрези, осигурява се  минимална травма на тъканите и максимална защита на здравите кости, пациентът може да се възстанови по-бързо и по-безболезнено и да се върне към ежедневния живот по-бързо. Обикновено пациентите започват да ходят същия ден или на следващия ден след операцията. В зависимост от общото здравословно състояние на пациента, той може да се върне към нормалните си ежедневни дейности след няколко седмици.