Как се прилага роботизираната протезна хирургия?

При роботизираната протезна хирургия първата стъпка е извършване на индивидуално за пациента предоперативно планиране. Планирането се прави в дните предхождащи операцията.  Планирането започва с прикачването на рентгеновите филми и компютърните томографски снимки на пациента  в системата. Със снимките на пациента преди операцията, с помоща на специално разработената система се извършва триизмерно моделиране на ставата. Снимка 1-2

Въз основа на получените резултати ортопедичният хирург прави оценка на костната структура на пациента, сериозността на заболяването, очертанията на ставата, а също и състоянието на околните костни и меки тъкани.В зависимост от модела на тазобедрената и колянната става , лекарят математически определя размерите на протезата и подходящите костни разрези. Хирургическото планиране се прави след като се направи подробно детайлизиране на операцията. Предоперативното планиране се проверява и по време на самата операция.

  • Хирургът извършва планираната операция с помоща на роботизираната ръка . По време на операцията от една страна се проверява предоперативното планиране, а от друга страна с помоща на роботизираната ръка се извършват костните разрези. По този начин операцията приключва успешно, без да се допускат грешки.  С помоща на автоматизираната роботизирана ръка хирургът има възможността да контролира разрезите, които се правят по време на операцията , триизмерно от монитора на компютъра. (Снимка 2)

Роботизираната ръка не позволява да се допускат грешки или да се повредят тякани  при разрязването на костите. Най -съществената характеристика на роботизираната хирургия на  е, че границата на грешка е намалена с 0.1 милиметра и 0.1 градуса. При протезиране на коляното, с помоща на роботизираната хирургия намалява риска от емболия, тъй като не се отваря канал във вътрешността на костта. Под контрола на ортопедичния хирург и роботизираната ръка лечението приключва по най-  успешния начин.

Снимка 1: Планиране на колянно протезиране

Снимка 2: Планиране на роботизирано тотално протезиране на тазобедрената става

Снимка 3 : Поставяне на колянна протеза по време на операция