Sık Sorulan Sorular

Robotik protez cerrahisi ameliyatını SGK karşılıyor mu?
Robotik protez ameliyatlarında diz veya kalça eklemine uygulanan protez malzemesini SGK anlaşmalı hastanelerde SGK karşılamaktadır. Ancak ameliyatta kullanılan robotik protez cerrahisine ait özel malzemeleri ve robot maliyetini SGK karşılamamaktadır. Dolayısıyla klasik protez cerrahisine göre fiyatlanmada farklılık göstermektedir.

Robotik diz protez ameliyatı nasıl yapılır?
Robotik diz protez ameliyatında ilk aşama hastanın film ve BT görüntüleri sisteme yüklenir. Elde edilen veriler ile hastaya uygun olan diz protez boyutu ve yerleşimi hekiminiz tarafından planlanır. Planlamaya uygun olarak ameliyat sırasında robotik kol yardımıyla doktorunuz tarafından uygun ve hatasız kemik kesiler yapılır. Diz protez cerrahisinde en önemli başarıyı getiren faktör olan bağ dengelemesini robot yardımıyla yapılır. Robot sayesinde hem bağ dengelenmesi hemde diz protez en uygun şekilde yerleştirilebilir.

Robotik protez cerrahisinde kullanılan robotların hepsi aynı mıdır?
Robotik protez cerrahisinde kullanılan robotların hepsi aynı değildir. Robot sistemlerinin çoğu sadece navigasyon sistemi kullanarak hekimi yönlendirmektedir.Navigasyon sistemi içeren robot tiplerinin çoğunda robotik kol yoktur. Ancak MAKOPLASTY(robotik kol interaktif bilgisayar sistemi) robotik sistemde hem navigasyon sistemi hemde robotik kol sistemi mevcuttur. Her iki sistemsayesinde planlama ve kemik kesiler sorunsuz şekilde yapılmaktadır.

MAKOPLASTY Robotik kalça protez cerrahisinin en önemli avantajı nedir?
Robotik kalça protez sistemi(MAKOPLASTY) sayesinde kalça protez ameliyatı sonrası görülebilen en sık problemler arasında yer alan kalça protez çıkığı riski azaltılmaktadır. Ayrıca diğer önemli problemlerden olan bacak boy uzunluğu sorunları ortadan kaldırılabilmektedir. MAKOPLASTY kalça protez sisteminin son güncellemesi sayesinde ameliyat öncesi kalça eklemi yanında bel bölgeside planlamaya dahil edilerek hastalarda ameliyat sonrası bel sorunlarına bağlı kalça protez çıkıkları önlenebilir.

MAKOPLASTY Robotik protez ameliyatını robot mu yapıyor?

Robotikk protez cerrahisi ameliyatını robotlar yapmaz. Ameliyatı deneyimli doktorunuz yapar, robot hekimine cerrahi sırasında yol gösterici olmaktadır.

MAKOPLASTY Robotik diz veya kalça protez ameliyatı sonrası ağrı çok oluyor mu?
Robotik kalça veya diz protez cerrahisi sonrası ağrı klasik yönteme göre daha az olabilmektedir. Çünkü gereksiz kemik ve yumuşak kesi yapılmadığı için hastaların ameliyat sonrası ağrılarının daha az olması beklenmektedir.

Robotik Kollu İnteraktif Ortopedi Sistemi nedir?
Günümüzde robotik veya navigasyon cerrahisinde farklı firmaların sistemleri mevcuttur. Çoğu sistem sadece navigasyon sistemini kullanmaktadır. Navigasyon sistemleri cerraha yol gösterici rol oynamaktadır. Navigasyon sistemi ile robotik kollu interaktif ortopedi sistemi aynı değildir. Robotik sistemde hem yol gösterici sistem hemde cerrahide hata payını milimetrik boyuta indiren robotik kol sistemi mevcuttur. Kliniğimizde Stryker firmasının geliştirdiği Robotik Kollu İnteraktif Ortopedi Sistemi, MAKO Robotik Sistemini kullanmaktayız. MAKO sistemi sadece navigasyon(yol gösterici) sistemi değil aynı zamanda kemik kesilerin doğru yapılmasını sağlamak için geliştirilen özel robotik kola sahiptir. “Robotik Kollu İnteraktif Ortopedi Sistemi bilgisayarlı kontrol ve yönlendirme modülü ile kamera ve ekran standından oluşan üç ana birimden oluşmaktadır.
Robotik Kollu İnteraktif Ortopedi Sisteminin diğer robotik sistemden farkları nelerdir?

  • Gelişmiş Özel Planlama: Hastanın eklem Bilgisayar Tomografi taramasından oluşturulan 3-boyutlu model üzerinde hastanın anatomisine özel gelişmiş bir ameliyat öncesi planlamanın yapılabilmesini sağlamaktadır. Planlama ile  hastanın anatomisine en uygun ve doğru implant konumlandırmasına yardımcı olmaktadır. Ameliyat öncesi planlama sayesinde konvansiyonel (klasik) yönteme göre hastada yumuşak dokuların daha fazla korunmasını sağlar.
  • Dinamik eklem bağ dengeleme: Protez yerleşiminin en iyi şekilde sağlanması için hekim kontrollü eklem dengelemesinin doğru olarak yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.  Dnegeleme hekim tarafından ameliyat sırasında kontrol edilerek hastaya en uygun eklem dengelemesi yapılır.
  • Robotik kol destekli kemik hazırlığı: Dokunsal geri besleme (Haptic Feedback) teknolojisi sayesinde kesi bloklarına ihtiyaç duymadan hastanın kendi Bilgisayarlı Tomografi taramasından oluşturulan 3-boyutlu modeli üzerinde planlanan alan içerisinde çok kesin ve hassas bir şekilde kemik hazırlığı yapmasını sağlamaktadır. Hekimler için, barındırdığı gelişmiş dokunsal geri besleme teknolojisi sayesinde yanlış ve fazladan kesileri engelleyebilmektedir.

Bu sistem sayesinde hekim hastaya özel planlama ve cerrahi uygulayabilmektedir Ameliyat sırasında robotik kol cerraha, protez yuvasının doğru hazırlanması ve yerleştirilmesine de kılavuzluk eder Diğer sistemlerde olmayan özel robotik kol(Resim 1), ameliyat sırasında kemik kesilerin hatasız yapılmasını sağlamaktadır. Ayrıca diğer sistemlerde olmayan çok önemli diğer bir avantajıda özellikle kalça protezi uygulamasında hastaların bel bölgesinin de değerlendirilmesi sayesinde kalça protez çıkık riskinin en aza indirilmesidir.

Robotik Protez Cerrahisi nasıl uygulanır?

Ameliyat öncesi alınan tomografi üzerinde hekimin kontrolünde özel bir yazılım ile nasıl bir ameliyat yapılacağı, kesilerin nereden yapılacağı, hangi tip ve ebatta protez kullanılacağı belirlenir ve ince ayarları yapılır. Ameliyatta ilk yapılan çalışma ışığında işleme başlanır ve hastanın gerçek kemik yapısı sensörler aracılığıyla robota tanıtılarak son ayarlamalar yapılır ve kesi dereceleri belirlenerek kesiler yapılır. Ardından bağ dengesi kontrolü hem sanal hem de deneme protezleri ile hasta üzerinde prova edilir. Nihayetinde hekimin uygun bulduğu gerekli son ayarlamalar da yapılarak protez konulur.

Hasta açısından normal ameliyattan daha farklı bir hazırlık süreci yoktur. Robotik gereçler, ameliyat esnasında doktorun daha konforlu hareket etmesini, hastanın dokularına daha az hasar vermesine ve bu sayede ameliyat sonrası sürecin daha konforlu geçmesini sağlamak üzerine tasarlanmıştır