Robotik Unikondiller(Yarım, Kısmi) Protez Cerrahisi

Robotik unikondiller diz protez cerrahisi; unikondiller(kısmi,yarım) diz protezi cerrahisinde uygulanan bir tedavi seçeneğidir. Kısmi protezlerde robotik sistem ile yalnızca kireçlenmenin olduğu diz bölümünü hedef alınır ve o kısmı çevreleyen sağlıklı dokular korunarak diz protez ameliyatı yapılabilir. Diz ekleminin yalnızca iç veya dış eklem tarafına protez uygulanmasına unikompartmantal, iki bölgeye uygulanması bikompartmantal diz protezi denir.

Robotik yöntemle yapılan unikondiller ve diz kapak protezleri
Robotik diz cerrahi ile diz protez işlemi öncesi üç boyutlu planlama yapma özelliğine sahiptir. Kişinin eklem kinematiklerini belirlenerek protez komponentlerinin buna uygun olarak yerleşimini en doğru şekilde hesaplar. Ameliyat sırasında robotik kol ortopedik cerraha, implant yuvasının doğru hazırlanması ve yerleştirilmesine kılavuzluk eder. Bu sayede cerraha ameliyatı en ince detayı ile planlanma ve uygulama olanağı verir.

Unikondiller diz protez ameliyatı ameliyat öncesi 3 boyutlu planlama

Robotik Cerrahi ile Unikondiller Diz Protez Ameliyatı
Cerrahi açılım sonrasında diz kemiklerinde belirli noktalar işaretlenerek diz ekleminin anatomisi ortaya konur. Ardından bilgisayar ortamında kemik kesi noktaları ortaya konarak

eklem protezinin yerleştirilmesi için cerraha gerçek bilgi ve görsel veri sağlar. Ameliyatı cerrah gerçekleştirirken robotik sistem cerrahın planlama dışına çıkmasına ve hata yapmasına engel olur.Robotik sistem ile ameliyat sırasında dizin bütün kıvrılma açılarında implantların uyumu kinematik olarak değerlendirilir. Böylece cerrahi işlemin hastanın kendi anatomisine özel olarak, son derece hassas ve yüksek doğrulukta başarılmasını sağlayarak hata payını en aza indirir. Bu durum ileride istenmeyen komplikasyonlar gelişme riskinin de düşük olmasını sağlar.

Unikondiller diz protez cerrahisi sırasında kemiğin robotik sistem yardımıyla cerrah tarafından hazırlanması

Robotik Unikondiller Diz Protez Cerrahisinin avantajları
• Dizin yalnızca hasarlı olan bölümüne hassas bir şekilde protez yapılabilmesi,
• Daha küçük cerrahi kesi ile uygulanması,
• Doku travmasının minimum olması,
• Dizdeki tüm bağların korunması,
• Daha doğal bir diz hissi vermesi,
• Daha hızlı ve daha ağrısız iyileşme,
• Günlük hayata daha çabuk dönebilme,
• İmplantların yüksek doğrulukta yerleştirilmiş olması nedeni ile protezin ömrünün uzaması.

Robotik unikondiller diz cerrahisi işleminde dizde yalnızca bozulmuş eklem yüzeyi ve kemik yapılarının çıkarılması sırasında diğer tüm diz bağları korunduğundan, hastalarda daha doğal bir diz hissi sağlanabilir. Robotik diz protezi cerrahisinde daha küçük kesi uygulanması, doku travmasının minimum olması ve sağlıklı kemiklerin maksimum korunması sonucu, hastanın daha hızlı ve daha ağrısız iyileşip, günlük hayatına daha çabuk dönmesi sağlanır. Genellikle hastalar ameliyattan sonra aynı gün veya ertesi gün yürütülmeye başlarlar . Hastanın genel sağlık durumuna göre, birkaç hafta sonra normal günlük aktivitelerine geri dönmelerine izin verilir.