Robotik Total Diz Protez Cerrahisi

Robotik cerrahi, total diz protezi ameliyatının planlanmasında, hastaya ait verilerin değerlendirilmesinde ve ameliyatın gerçekleştirilmesinde cerrahın kontrolünde robotik sistemler yardımıyla yapılmaktadır. Robotik cerrahinin en önemli özelliği; ameliyatta yapılacak diz eklemi kemik kesileri ameliyattan önce bilgisayar ortamında tasarlanması, komponent pozisyonlarının ideal şekilde ayarlandığı ve kemik kesilerinin robotik kol yardımıyla hatasız bir şekilde yapılmasıdır.İşlemin tamamı doktorunuz tarafından uygulanır.

Kişinin eklem hareket yapısı ve şekli belirlenerek protez komponentlerinin buna uygun olarak yerleşimini en doğru şekilde hesaplar. Ameliyat sırasında robotik kol ortopedik cerraha, protezin kemik üzerine doğru hazırlanması ve yerleştirilmesine kılavuzluk eder.

Ameliyat esnasında sürekli bilgi alınan enstrümanlar

NEDEN ROBOTİK TOTAL DİZ PROTEZİ
Robotik Total Kalça Protez Cerrahisinin avantajları
• Diz kemiklerinin sadece gerekli olan kısımlarının kesilmesi
• Hastanın yapısına uygun kişiye özel protez boyutu ve dizilimi yapılabilmesi,
• Daha doğal bir diz hissi vermesi,
• Daha hızlı ve daha ağrısız iyileşme,
• Günlük hayata daha çabuk dönebilme,
• Protezin yüksek doğrulukta yerleştirilmiş olması nedeni ile protezin ömrünün uzaması.

Robotik Total Diz Protez Ameliyatı öncesi hazırlık
Öncelikle hastanın diz grafileri ve bilgisayarlı tomografi görüntüleri ile diz ekleminin 3 boyutlu sanal modeli oluşturulur. Üç boyutlu modellemede dizde yapılacak kemik kesilerin yerleşimi ve boyutları belirlenir. Ardından sanal ortamda diz protez parçaları kemiklere yerleştirilir ve protez boyutları hastaya özel olarak seçilir. Sonrasında yine sanal olarak diz eklemi hareketi sırasında yumuşak doku dengesi sağlanır.

Bilgisayarlı tomografi görüntüleri üzerinden diz ekleminin üç boyutlu analizi, planlaması

Robotik Total Diz Protez Ameliyatı
Cerrah tarafından diz eklemi açıldıktan sonra, diz eklemi kemiklerinin belirli noktaları işaretlenerek diz ekleminin hastaya ait anatomisi ortaya konur. Diz anatomisi ortaya konduktan sonra ameliyat öncesi planlamalar ile karşılaştırılır.

Tibia(Kaval) kemik noktaların belirlenmesi ve işaretlenmesi

Femur(Uyluk) kemik noktaların belirlenmesi ve işaretlenmesi
Ayrıca diz eklemi total protezin başarısını etkileyen önemli faktörlerden olan yumuşak doku dengesinin gözden geçirilmesini sağlar. Sonrasında cerrah total diz protezinin her bakımdan hastaya uygun olduğuna karar verirse kemik kesiler yapılır. Kemik kesiler robotik kol ile cerrah kontrolunda robotik sistemin belirlediği ölçüde yapılır. Böylece gereksiz veya yetersiz kemik kesisinden korunmuş olur. Ayrıca damar ve sinir yapılar korunur. Cerrah protez yerleşimi, dizilimi, ve bağ dengesinin uygun olduğuna karar verdiğinde orijinal protezi yerleştirir. Bütün cerrahi işlemin sonucunda hastanın anatomisine uygun, 1 milimetre ve 1 derece sapma payı olan son derece hassas ve yüksek doğrulukta total diz protezi uygulanmış olur.

Femur(Uyluk) kemik kesilerinin robotik kol ile yapılması

Tibia(Kaval) kemik kesinin robotik kol ile yapılması

Kemik kesi sonrası protezin kontrolü ve bağ dengesinin sağlanması
Robotik Total Diz Protez cerrahisi işlemine uygun hastalar
Robotik cerrahi(MAKOplasty) total diz protezine ihtiyacı olan her hastada kullanılabilir. Hastaya özel planlama ve cerrahi yapıldığı tercih sebebidir. Diğer hasta grubu ise; doğuştan veya sonradan(kırık vb.) görülen kemik eğrilikleri nedeniyle manuel protez cerrahisi sırasında protez parçalarını ideal pozisyonda yerleştirilmesinde sorun oluşabilecek kişilerdir.