Robotik Protez Cerrahisinin Protez Ömrü Üzerine Etkisi Var Mıdır ?

Tüm protezlerin ömrünü etkileyen temel faktörler arasında; protezin pozisyonu, uygulanma şekli, hastanın vücut ağırlığı, protezin nasıl kullanıldığı, hastanın kemik kalitesi ve doktorunun önerilerine uyum durumu sayılabilir. MAKOplasty robotik cerrahi, hastaya özgü olarak implantın en ideal anatomik pozisyonda yerleştirilmesini sağlaması ve  yumuşak doku dengesinin uygun şekilde ayarlanmasına katkısı sayesinde  protez ömrünün uzamasına etkisi olabilir.