Robotik Protez Cerrahisi (MAKOPLASTY)

Nasıl Çalışır?

Robotik Kollu İnteraktif Ortopedi Sistemi, üç boyutlu cerrahi öncesi planlama özelliğine sahiptir. Ameliyat sırasında robot sistemi, eklem protezini oluşturan implantların konumlandırmasının optimum düzeyde olmasını kolaylaştırmak için cerraha eş zamanlı görsel, duyusal ve işitsel geri bildirim sağlar. Ameliyat sonrasında eklemin daha doğal hissetmesini sağlayabilen, işte bu optimum yerleştirme işlemidir. Ameliyatı cerrah yapar, robot ise cerrahın hata yapmasını engeller.